Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Photos from TripsThe use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are
                                                                Paris - France


                                                                    Athens - Greece
                                                               Chania - Greece
                                                                            London - England
Istanbul - Turkey- To travel is to LIVE.

Δεν υπάρχουν σχόλια: